چگونه با لوله مقوایی جامدادی بسازیم

مراحل ساخت جامدادی با لوله مقوایی:
مرحله اول : ابتدا وسایل مورد نیاز را تهیه نمایید : لوله مقوایی، مقداری پارچه و زیپ

مرحله دوم : در این بخش به اندازه اندازه دلخواه خود مقداری لوله مقوایی تهیه کنید و قسمتی از ابتدای آن را به عنوان درب آن برش بزنید. و دو تکه برش زده شده را چسب نواری بهم متصل کنید و به مرحله بعد بروید.

مرحله سوم : در این بخش به اندازه لوله مقوایی تهیه شده که آن را به دو تکه برش زده اید بهم همین مقدار پارچه تهیه کنید و زیپ را به دو طرف پارچه تهیه شده بدوزید.

مرحله چهارم : سپس پارچه را روی هم قرار داده و بدوزید و درون لوله مقوایی قرار دهید. و چسب نوار را در بیاورید تا به خوبی درب جامدادی باز و بسته شود.

مرحله پنجم : در این بخش به اندازه ابتدا و انتهای لوله مقوایی مقدار کارتن تهیه کنید و به روی کارتن پارچه بچسبانید و سپس آن را به ابتدا و انتهای طرح بدوزید. تا مداد یا وسایلی که درون جامدادی قرار می دهید بیرون نیاید.

مرحله ششم : در نهایت شما توانسته اید یک جامدادی با لوله مقوایی بسازید.

admin
ارسال دیدگاه