سال نو بر همه‌ی عاشقان این مرز و بوم مبارک باشد

نرم نرمک می رسد اینک بهار.
بهار بی مزد و منت قبای سبزی، روشنایی  و رویِش را بر پهنه‌ی گیتی می‌گستراند. تقارن این انقلاب طبیعت را با نو شدن سال باید به فال نیک گرفت. آرزومند سال شکوفایی، شادی، سلامت، رونق و موفقیت‌های بی‌شمار برای ملت بزرگ ایران، به ویژه شما عزیزان دوستدار کتاب هستیم.
مدیریت و کارکنان نشر نخستین

zefa
ارسال دیدگاه